Yazarlar

Yazarlar (4)

Futbol Sadece Futbol mudur?

Published in Yazarlar
Friday, 29 December 2017 19:25

 

Futbol sadece futbol değildir ...

       Futbol, dünya üzerinde 200 ülkede 250 milyonu geçkin lisanslı sporcu ve takipçileri de göz önünde bulundurulduğunda

ilgili insan sayısı milyarları bulan büyük bir yapıdır. Milyarlarca insanı ilgilendiren bu yapı basit bir şekilde sadece futbol söylemiyle geçiştirilemez.

      Futbolu Ekonomik, sosyal ve psikolojik yönleriyle incelediğimizde futbolun sadece futbol olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkar.

        Futbol dünya ekonomisinin, marksist sisteminde söylediği gibi bacasız bir fabrikasıdır. Bu bacasız fabrikada yıllık dönen para miktarı 500 milyar doları bulmuş durumda. Bu para gözönüne geldiğinde Bale, Messi, Ronaldo'nun yıllık kazandıkları paralar akla gelebilir. Fakat incelendiğinde bahsettiğimiz futbolcuların futbol endüstrisinden kazandıkları paraların toplamın çok çok altında olduğu görülür. Bahsi geçen ençok kazanan sporcular sadece asıl kazananların birer reklam yüzüdür. Peki bu büyük ekonominin asıl kazananları kimler?

     Sanıyorum cevap hemen aklınıza gelmiştir. Bahis şirketleri, yayıncı kuruluşlar, futbol malzeme üreticileri (adidas, nike, puma vs.), kişisel bakım markaları ( şampuan, makyaj, parfüm, vs. ),ulaşım şirketleri, Yiyecek - içecek firmaları vb. birçok marka.

     Endüstriyelleşen futbolda malesef düzene ayak uyduramayan birçok köklü kulübün alt liglere düştüğüne şahit olmuşuzdur. Endüstri futbolunda köklü kulüplerin yok olduğuna şahit olurken tam tersi bir şekilde hormonlu bitkiler gibi büyüyen 5 senede para sayesinde en üst liglere çıkabilen futbol takımlarınıda görüyoruz. Butür takımlara ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde çokca rastlıyoruz. Peki seyircisiz, salt ekonomik güçle buralara gelebilmek futbolun ruhuna ne kadar uyuyor? Bunun cevabını verecek olanlar futbol severler.

       Globalleşen dünyada iletişimin en üst seviyede olduğu çağımızda siyasi düşüncesi, dini inancı, dünya görüşü ne olursa olsun, toplumların futbol ortak paydası altında nasıl örgütlenebildiklerine şahit oluyoruz. Bu bize futbolun toplumu bir arada tutan en büyük olgulardan ( din, ırk ve siyaset gibi ) biri olduğunu gösteriyor. Sosyal ağlarda futbol adına, dini, siyasi ve milli değerleri çok farklı kişilerin aynı gruplar içinde aynı doğrultuda açıklamalar ve yorumlar yazdıklarını görürüz.

        İspanyol Diktatör Francisco Franco'nun İspanya'yı yönetirken kullandığı 3 F kuralından biridir futbol. Franco'nun meşhur sözü akıllara geliyor bu aşamada "Halk bunlarla vakit geçirirken (Futbol, fiesta ve fadiman )ben istediğimi hayata geçirdim". Futbolun, toplumları bir arada tutan tutkal görevi gözardı edilemez bir gerçektir. Bu da bize futbolun sosyal açıdan ne kadar etkili bir olgu olduğunu açık ve net bir şekilde gösteriyor.

        Futbol küçük ölçekte bireylerin, büyük ölçekte toplumların psikolojik yapısını iyi ya da kötü yönde etkileyebilen özelliğe sahiptir. Kulüpleriyle, forma satın alıp, tüm maçlarına gidip, tüm antrenmanlarını izlemeye kadar birlikte olan ve bütünleşen taraftarlar, galibiyette sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken yenilgi anlarında akla gelmeyecek saha içi ve saha dışı saldırılarda bulunabiliyorlar. İnsanların duygusal yapısını kökten değiştiren futbol oyunu bu yüzden dünyanın en etkili olgularındandır.

        Tüm bu yazılanlar dikkate alındığında futbolun, sadece iki kale arasında topu direklerin arasından geçirmek için, 22 kişinin oynadığı bir oyun değil, tüm yönleriyle toplumların yapısını kökten etkileyen bir yer teşkil ettiği ortaya çıkar. O yüzdendir ki "futbol sadece asla futbol değildir".

Yazan : Ali ÖZGEL

www.aliozgel.com

 

NEREDEN BAŞLAMAK GEREKİR?

Monday, 18 December 2017 14:38

 

Üstyapılar hayattır. Hayatın kendisidir.
Altyapılar ise o hayata can verendir. Hayatın devamlılığıdır.

NEREDEN BAŞLAMAK GEREKİR?

Daha önceleri ifade edilmişti;
Üstyapılar hayattır. Hayatın kendisidir.
Altyapılar ise o hayata can verendir. Hayatın devamlılığıdır.

Üst yapılarınız neyse altyapılarınız o'dur.
Altyapılarınız nasılsa üst yapılarınız da öyle olur.

Peki, nereden başlamak gerekir? diye sormak gerekirse;
Aynı anda, her ikisinden de birlikte başlamak gerekir diye cevap verme gerekir.

Çünkü nesil denilen şey devam eden bir şeydir.
Hayatı bir yerden kesip, onu yeniden bir yerden başlatamazsınız.

Üstyapılar nasıl yaşamanız gerektiği ve nasıl yaşayacağınızın belirlenmesi ve bunun sürdürülmesi işidir. Bunu yok edemezsiniz, bunu yaşarken belirler ve öyle yaşamayı seçersiniz.

Altyapılar ise buna göre yaşamı ta başından belirleme ve belirlenen yaşama göre hayata başlama işidir.

Bir kaç nesil sonunda her şey yerli yerine oturur ve devamlılık başarılmış olur.

Ama altyapıları yeni bir hayatın başlangıcı ve o yeni hayatı baştan kurgulamak şeklinde görür ve işi birbirinden bağımsız sanarsanız kendinizi aldatırsınız.


İsmail TOPKAYA (Futbolda Altyapı Eğitimi)

Futbolda Mevki Seçimi

Published in Yazarlar
Monday, 18 December 2017 14:13

 

FUTBOLDA MEVKİ SEÇİMİ İLE FUTBOL EĞİTİMİNİN YAŞ VE İÇERİK PLANLAMASI BİRBİRİ İLE PARALEL ŞEKİLDE DEVAM EDEN BİR SÜREÇTİR.

Futbolda ve çoğu spor branşında (yüzme ve cimnastik sporlarını bir yana bırakırsak, esasen tartışmalı bir konudur) formal/sistematik eğitime başlama ve eğitimin zamanlama planlaması nedir? Ve ne olmalıdır? Sorusuna verilecek cevap, okullaşma zamanlaması ile aynı şeydir şeklinde olmalıdır.

Eğitim zamanı: Formal eğitime (sistematik ve programlı eğitime) başlama yaşını ifade eder. Ama öte yandan doğal ve informal eğitim dediğimiz kendiliğinden ve nesnel koşulların gereği olarak yaşama başlama ile başlayan ve ömür boyu devam eden bir süreç olduğu da bir gerçektir.

Eğitimcilik ve formal, örgün eğitim, okullaşma, programlı ve sistematik eğitim bağlamında yüzyıllardır gerek deneysel, gerek her türlü bilimsel ve deterministik çalışmaların öngördüğü ve tescil ettiği şekliye eğitim planlaması ve eğitim yaşı okullaşma yaşı ve okul eğitimi planlamasıyla örtüşür veya çakışır hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda okullaşma zamanı
Okulöncesi dönem çocukları için 3-6 yaş arasını kapsar.
Hazırlık sınıfı (geçiş sınıfı) 60-72 ay arasını kapsar.
İlkokul süreci ideal anlamda 8-9 ve 10-11 yaşlarını içine alan dönemdir veya olmalıdır.
Ortaokul süreci biliş ve sosyal gelişim açısından ideal anlamda 12-15 yaş, lise eğitimi ise 15-18 yaşları süreçlerini kapsar ya da kapsamalıdır.
Bu planlama çocukların düşünce/biliş, duygu, hareket ve bedensel gelişimleri göz önüne alınarak yapılmış planlamadır.
Şimdi geliniz bunu futbol açısından değerlendirerek eşleştirmeye çalışalım;

1. 3-6 yaş düşünce, duygu, beden ve hareket gelişim açısından futbolda hareket gelişimi açısından programlı, futbol açısından sadece yerdeki nesnelere tekme atma ve giderek amaçlı tekme atmaya doğru gelişen bir süreci ifade eder.
3-6 yaş daha çok nesne kontrolü, yer değiştirme ve dengeleme hareketlerinin temel anlamda yapılabilirliğinden giderek daha kolay ve iyi şekilde yapılabilirliği ile ilgili olmak zorundadır.

Bazı yaz okullarında bu yaşlarda futbol eğitim gibi ifadelerden söz edilmektedir. Bu yanlıştır ve bir aldatmacadır. Bu yaşlarda "hareket eğitimi ve gelişiminden" söz edilmelidir.

2. HAREKET EĞİTİMİ ve FUTBOL

Hareket dediğimiz şey en basit ama en kapsayıcı tanımla; İnsanoğlunun dünyaya geldikten 9 aya kadar devam eden bilinç dışı refleks şekilde gerçekleştirilebilen, buradan 2 yaşına değin ilkel hareketler dediğimiz şekilde amaçsız ama bilinç merkezli devam eden, daha sonra da amaçlı olarak "temel hareketlere" dönüşen ve sürekli evrilerek gelişen ve 7-8 yaşlarından itibaren farklı durum, koşul ve amaçlar için kullanılmaya başlamasını ifade eden ve son olarak da 15-16 yaşlarına değin hem yapılış şekli hem de yapılış amacına göre mükemmelleşen beden kullanımı yeterliliği ve becerileri demektir.

İnsanoğlu 0 yaşından 15/16 yaşlarına değin hareket dediğimiz "bedenini kullanmada" ulaşabileceği en üst beceri düzeyine ulaşır.
Sonrası süreç bir geliştirme değil ama belli düzeyde telafi etme süreci ve artan kuvvet, hız ve dayanıklılık bağlı olarak performans amaçlı kullanabilme farklılık yaratma süreci demektir.
Tüm dünyada ve tüm insanoğlunun önce yaşamı devam ettirmek için ve sportif alanda mükemmel olmak için gerçekleştirmek zorunda olduğu hareketler sadece ve sadece üç kategoriden oluşur.

Bunlar;
1. Dengeleme hareketleri
2. Yer değiştirme hareketleri
3. Nesne kontrolü (kullanımı) gerektiren hareketlerdir.
Hareket gelişimi dediğimiz şey işte bu hareket sınıflaması içinde yer alan çeşitli hareket uygulamalarının sayıca çok az 9. aya kadar refleks hareketlerden başlayıp giderek sayıca ve kalite olarak artan şekilde 15/16 yaşlara kadar mükemmelleşmesi süreci demektir.

Bu hareketlerin spor dallarına göre bazılarının daha öne çıkması ve daha mükemmelleşmesi yanında, tüm hareket çeşitlerinin ve uygulamalarının o spor branşına özgü dönüşümü ve oryantasyonu söz konusudur.
Yani denge hareketleri, yer değiştirme hareketleri ve nesne kullanımı gerektiren hareketler basketbolda da, cimnastikte de, volaybolda da ve futbolda da vardır ama yapılan işe göre farklılaşma ve kullanım biçimlerinde göre özgünleşerek vardır.
İşte hareket gelişimi ve futbolu bu açıdan ele almak ve altyapı eğitimlerini temel eğitimden başlatırken buna göre bir program geliştirmek zorunluluğu söz konusudur.

Peşinde olduğumuz ve eğitsel amacımız şudur;
Önce saptamalar:
1. Futbol oyunu "top ile hareket" ilişkisi ile ilgili bir oyundur.
2. Futbolun gelişimi ve ilerlemesi demek hareket gelişimi ve ilerlemesi demektir.
3. Futbol oyunu ile ve futbol oynayan oyuncu ilişkisi esasında "top ve hareket" ilişkisinden ibarettir. Dolayısıyla topun hareketini yaratan esasında hareketin top ile olan ilişkisidir.
4. Futbol oyunu başlangıç aşamasından, ulaşılabilecek en zirve aşamasına değin "hareket ve top" ilişkisindeki beceri gelişiminden başka bir şey değildir.
5. Futbol ve oyun performansını belirleyen ise; Bu becerilerdeki düzeye ilaveten çeşitlilik, hız, zamanlama, mekan-alan kullanımı ve sürekliliktir.

Bu durumda futbol eğitiminin 2-7 yaş arası informal, 8 ve üstü yaşlarda formal olarak "hareket eğitimi" temelli ve "hareket ve top ilişkili" amaçlı olması gereği gayet açık değil midir?
Bu durumda futbol eğitimlerinin çerçevesini ve içeriğini hareket gelişimi ve süreci ile "hareket ve top" ilişkileri üzerinden düzenleyerek tekrar ele almak gerekir.

Nasıl?
Hareket Türleri, Çeşitleri ve Uygulamalarını top ile ilişkili hale getirerek ve uygulamaları bu şekilde dönüştürerek.
TOP kullanılarak DENGELEME hareketleri
• Eğilme
• Esnetme
• Düşme-Kalkma
• Dönme
• Salınma
• Ağırlık aktarma
• Atlama konma
• Başlama durma
• Oturuşlar
• Duruşlar
• İtme
• Çekme hareketleri
TOP kullanılarak NESNE KULLANIMI GEREKTİREN HAREKETLER (Branşa futbol ise ayak ve bacak kullanımı ağırlıklı)
• Atma
• Tutma
• Fırlatma
• Çekme
• İtme
• Asılma
• Bastırma
• Çevirme
• Döndürme
• Yuvarlama
• Sallama
• Tekmeleme/ayakla vuruş
• Durdurma
• Vole
• Raket ya da bir nesne kullanarak vurma
TOP kullanılarak YER DEĞİŞTİRME HAREKETLERİ
• Emekleme-sürünme
• Yürüme
• Koşma
• Atlama
• Yuvarlanma
• Tırmanma
• Sıçrama
• Sıçramalı atlayış
• Galop
• Kayma

Futbol, bebeklik ve çocukluktan itibaren yapılan tüm davranışlar, en üst düzeydeki üstyapı oyuncusunun futbol oyununa kadar hareket analizi açısından aynıdır.

Değişen hareket çeşitliliği, sayısı, becerisi ve hızıdır.
O halde hareket gelişimini asıl olarak kabul eden "hareket ve top" ilişkisi gelişimi amaçlı bir eğitim anlayışı ve içeriği olması gereken FUTBOL EĞİTİMİ demektir.

NOT: KALECİLİĞE YÖNELME VE YÖNLENDİRME MESELESİNİ DE BU ANLATILANLAR IŞIĞINDA ELE ALMAK GEREKİR.

İsmail TOPKAYA (Futbolda Altyapı Eğitimi)

Yeteneksiz çocuk yoktur...

Published in Yazarlar
Monday, 18 December 2017 14:14

      

Yeteneksiz çocuk yoktur.
Yeteneğin hammaddesi olan "yetileri" işlenmemiş çocuk vardır.

Futbol Üzerine

Yeteneksiz çocuk yoktur...

Yeteneksiz çocuk yoktur...

       Yeteneksiz çocuk yoktur. Yeteneğin hammaddesi olan "yetileri" işlenmemiş çocuk va...

Oyuncu Analizi

İdeal Orta Saha Oyuncusunun Özellikleri (Xabi Alonso)

İdeal Orta Saha Oyuncusunun Özellikleri (Xabi Alonso)

Günümüzde belkide en önemli oyuncular orta saha oyuncularıdır. Her antrenör oyunun her iki yönünüd...

Dokümanlar

İletişim ( Sosyal Medya ):

İletişim Tel :

Tel: +(532) 3444836

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.futbolegitmeni.com

Website: http://www.aliozgel.com

 

Our Sponsors

JoomShaper